Vision og mission

 

Fryshusets vision

“Vi gør det muligt for unge at ændre verden gennem deres lidenskaber”

 

VÆRDIGRUNDLAG

Fryshuset har et unikt værdigrundlag, som er blevet udviklet gennem Fryshusets mere end tredive års historie. Værdigrundlaget er dybt forankret i organisationen og begyndte at vokse som en uudtalt ramme for, hvordan mennesker med forskellige værdier, fra forskellige ungdomskulturer og miljøer kunne blive enige under samme tag. Fryshusets værdigrundlag står for den handlekraft, der findes i hele organisationen, og den stærke overbevisning om, at al energi er positiv, så længe forudsætningerne er til stede for gøre den målrettet.

Fryshusets mission:

  • Vi lytter og bygger relationer med unge mennesker. Vi tager udgangspunkt i deres passioner og skaber fællesskaber, hvor unge bliver hørt, regnet med og udvikler sig. Det styrker deres selvværd.
  • Vi arbejder for, at samfundet skal tage unges meninger og ideer alvorligt.
  • Vi arbejder sammen med alle unge og fokuserer især på dem, der allerede er eller risikerer at blive udelukket. Vi tror på, at alle kan klare sig og fortjener en ekstra chance.
  • Vi udstyrer unge med værktøjer til selv at tage magten over deres fremtid ved at udnytte deres indre kraft og motivation.
  • Vi lytter til, hvad der sker, og er hurtige til at handle. Vi ser muligheder, hvor andre ser problemer.
  • Vi er modige nok til at turde at skabe forandringer igen og igen..