Fryshusets værdier

“Vi giver opmuntring, tillid og ansvar. Det opbygger viden og selvværd, som fremhæver individets iboende kraft”

“Vi lytter til det, der sker i samfundet, og handler omgående. Vi er ikke bange for det, der er nyt og ukendt. Vi ser muligheder og mobiliserer kræfter, hvor andre ser problemer. Vi prøver os frem, korrigerer og forbedrer hele tiden vores metoder”

“Vi tager udgangspunkt i individets behov. Her står døren altid på klem for dem, der ønsker at engagere sig og udvikle sig, uanset baggrunden”

“Vi tror på respektfulde møder, hvor lysten til at deltage og fælles interesser bygger bro over alle modsætninger og forskelle og øger forståelsen”