Vi tilbyder

Vi tror på respektfulde møder hvor lysten til at deltage og fælles interesser bygger bro over modsætninger

Virksomheder i Malmö og København

Vores målgruppe er fra 0 år til lige over 30 år.

 

Ungdomskultur                                                              (piger og drenge fra 10 år – )

 • Musikstudie
 • Danselokale
 • Kreativt værksted

 

Rollemodel og tillid til og tro på fremtiden

 • United Sisters (piger 13-20 år)
 • Uovertruffen (skal starte op) (drenge 13-20 år)
 • Elektra (piger/drenge 15-30 år)
 • Børn af enlige mødre (børn 0-18 år – sekundær målgruppe er mødrene)
 • Sammen for Sverige (piger/drenge 15-25 år)
 • Kontaktpersoner (samarbejde med Socialforvaltningen efter behov)
 • VÄS – vi er samfundet (piger/drenge 15-21 år)
 • Hæng ud i weekenden (piger/drenge 15-25 år) (herunder natfodbold fre-lør)
 • Kriminalforsorgen (indsatte i fængsler og anstalter, kvinder og mænd)
 • Passus (Exit) (kriminelle kvinder og mænd 20-30 år)

 

Arbejde og iværksætteri

 • Løs det! (piger/drenge 15-25 år i kriminalitet eller i risikozonen)

Vi når 800-1000 unge om måneden.