Vi tilbyder

Ved at møde unge i øjenhøjde og satse på deres ideer og ressourcer, arbejder vi på højtryk på at bidrage til et kreativt samfundsklima, hvor vi tør at tænke nyt og finde på nye – og nogen gange uortodokse – løsninger på fællesskaber og sociale udfordringer.

Fryshuset er derfor en organisation, hvor vi sætter de unge i centrum, og ruster voksne til at muliggøre unges ideer og trivsel.

Under fanebladene Faglige Inspirationsture og Kompetenceudvikling kan du læse mere om hvordan vi faciliterer videns- og erfaringsudveksling, inviterer Jer ind i Fryshuset’s internationale netværk og tilbyder kompetenceudvikling og undervisning.