Vision og mission

 

Fryshusets vision

”Vi gør det muligt for unge at forandre verden igennem deres passioner”

 

 

Fryshusets mission

Vi lytter og skaber stærke relationer med unge.

Vi tager udgangspunkt i deres passioner og skaber fællesskaber, hvor de unge høres, anerkendes og udvikles, da det øger deres selvværd.

Vi arbejder for et samfund, som tager unges meninger og ideer alvorligt.

Vi arbejder med alle unge og fokuserer særdeles på dem, som lever i eller risikerer at ende i udenforskab.

Vi har troen på alle unge. Vi tror, at de kan opnå succes og fortjener en chance til.

Vi giver de unge redskaber til at tage kontrollen over deres fremtid ved at anerkende deres indre styrker og motivation.

Vi lytter til, hvad der sker og handler øjeblikkeligt. Vi ser muligheder, hvor andre ser udfordringer. 

Vi er modige nok til at turde skabe forandringer igen og igen…