Fryshusets historie

 

Fryshuset startede i Stockholm i efteråret 1984 i et stort och slidt frysehuslager i Norra Hammarbyhamnen, deraf navnet Fryshuset. En gruppe entusiaster med Anders Carlberg i spidsen fik til opgave af KFUM Söder at skaffe et lokale som kunne fungere som baskethal och samle alle børn och unge på Söder som ville spille basket. Det gamle frysehuslager stod tomt og man begyndte at  renovere og bygge en idrætshal. En rockmusik interesseret bygge lærling overtalte tilmed foreningen til at bygge nogle øvelokaler. Anders Carlberg fik ABF (Arbejdernes Uddannelses Forbund i Sverige) med på toget og i september måned 1984 slog man dørene op til Fryshuset, som åbnede med en nybygget baskethal og 50 øvelokaler. Allerede fra begyndelsen fik de unge selv lov til at være med og forme aktiviteterne i huset. Basket og rockmusik dominerede under de første år, men det sociale engagement, uddannelse og andre passionerede intresser voksede på grund af de store behov som fandtes i samfundet og allerede efter nogle år havde man vokset sig ud af lokalerne.

I 1990’erne byggedes Hammarby Sjöstad og i 1997 flyttede Fryshuset til Södra Hammarbyhamnen hvor man af Stockholms kommune fik lov til at leje en 9-etages ejendom. Straks påbegyndtes arbejdet med en tilbygning af en idrætshal og musikscenen ”Klubben”. Sammenlagt lejede Fryshuset 13 000 kvadratmeter og projekterne fungerede over al forventning. Men knapt havde man nået at puste ud, bygge til og bygge om før det var tid igen. Fryshuset skulle starte et friskolegymnasium – Fryshusets Gymnasium som fuldt udbygget skulle tage imod 1 000 elever. I dag ejer og virker Fryshuset Stockholm i 24 000 kvadratmeter i to bygninger på Mårtensdalgatan 2-8.

I begyndelsen af 00’erne påbegyndtes ekspansionen til Göteborg og Malmö. Fryshuset indførte sit skolekoncept i Angeredsgymnasiet i Göteborg og projektet Lugna Gatan (svarer lidt til Natteravnene i Danmark) startedes op i begge byer. Efterhånden startedes flere af Fryshusets projekter op i Göteborg og Malmö.

I 2010 tog Fryshuset et skridt til ind i skolens verden og startede en grundskole for 7-9. klasse, en skole som idag har 216 elever.

I 2012 var det igen tid og det nationale netværk Fryshusånden blev til. Fryshusånden startede som en inspirations- og kundskabsturné som stod på igennem årene 2008-2011. Turnéen indebar at Fryshuset arrangerede inspirationskonferencer med totalt 7 500 deltagere i 130 kommuner over hele landet. Vigtige ungdomsspørgsmål drøftedes og der skabtes dialog melle unge og voksne fra nord til syd.

Idag er Fryshusånden et nationalt netværk med mere end 200 medlemsorganisationer. Netværket henvender sig til aktive indenfor børne- og ungdomsspørgsmål, uanset sektor. Vi støtter udvikling af børne- og ungdomsprojekter i Sverige og Danmark gennem forskellige aktiviteter såsom lejre, konferencer och uddannelse.

I januar 2013 forlod Fryshusets grundlægger Anders Carlberg os efter nogen tids sygdom.
Fryshusets grundlægger Anders Carlberg var en grænseløs ildsjæl. Hans tro på mennesker og deres evne til at vokse og udvikles var fuldkommen urokkelig – og mest af alt troede han på dem som ingen andre troede på, de som ikke engang troede på sig selv. Anders Carlberg inspirerede mennesker til at praktisere medmenneskeligt mod, til at tro på sig selv og at turde vokse, også selvom andre ikke troede at der var en chance for at det skulle lykkes. Ved hans bortgang var Fryshuset vokset til en mangefacetteret national stiftelse for unge menneskers udvikling. En stiftelse som fortsætter med at vokse og spredes over hele Sverige og til andre lande, her i blandt Danmark.