Fryshusets værdier

Vi giver anerkendelse, tillid og ansvar
Vi giver anerkendelse, tillid og ansvar. Vi styrker faglighed og selvværd, som kan styrke individets iboende kraft.

Vi gør en forskel
Vi lytter til, hvad der sker i samfundet og handler hurtigt. Vi er ikke bange for det, som er nyt og ukendt. Vi prøver os frem, korrigerer og forbedrer vores metoder kontinuerligt. Vi ser muligheder og mobiliserer kræfter, hvor andre ser problemer.

Vi ser den enkelte
Vi tager udgangspunkt i individets behov. Hos os står døren altid på klem for dem, som engagerer og involverer sig, uanset deres baggrund.

Vi har respekt for hinanden
Vi tror på respektfulde møder, hvor fælles interesser bygger bro og øger forståelsen mellem modsætninger og forskelligheder.